Over ons

VISTA bestaat uit 5 primaire werkpakketten, gecombineerd met werkpakketten voor projectvoorbereiding projectmanagement.

Werkpakket 1: Analyse bedrijfspotentieel

 

WP leider: Bricklog GmbH

WP deliverables: Rekentool voor bedrijfspotentieel, overzicht met product-market combinaties, overzicht van spin-off potentieel

Hoewel de overkoepelende business case – het voorkomen van schade en zekerstellen van tijdig aandokken – bekend is zal de potentiële besparing afhankelijk zijn van locatie specifieke aspecten. In dit werkpakket zal een meer gedetailleerde analyse plaatvinden van dokprocessen met en zonder de VISTA oplossing. Alle mogelijke baten zullen hierbij worden meegenomen. Dit werk zal resulteren in een rekentool, waarmee eigenaren het bedrijfspotentieel van VISTA voor specifieke distributiecentra kunnen berekenen. Parallel hieraan wordt toekomstig spin-off potentieel van de VISTA oplossing in kaart gebracht. Hierbij worden product-markt combinaties voor de projectpartners gedefinieerd.

Werkpakket 2: Vision gebaseerd RTLS

 

WP leider: Track 32

WP deliverables: Vision gebaseerd RTLS systeem, optioneel: optisch voertuigparameter meetsysteem

In dit werkpakket word teen RTLS (Real Time Localization System) ontwikkeld gebaseerd op machine vision technologie. Door het gebruik van camera’s en machine learning algoritmes, de pose – locatie en oriëntatie –  van alle voertuigelementen continue ‘gemeten’. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de padplanner en padvolger die in werkpakket 3 worden  ontwikkeld, optioneel aangevuld met een top-view video stream. Een tweede en optionele taak van dit werkpakket is de ontwikkeling van een optisch meetsysteem om de configuratie van het voertuig te meten. Dit systeem kan mogelijk camera’s gebruiken om – gebruikmakend van deep learning technologie – de locatie van de voertuigassen en sommige andere relevante voertuigdimensies te meten. Hiermee kan de nauwkeurigheid van de padplanner en padvolger worden verbeterd.

Werkpakket 3: Vehicle planning & control

 

WP leider: V-Tron GmbH

WP deliverables: Robuuste padplanner and padvolger algoritmes, open modelgebaseerde ontwikkeltools

Gebaseerd op de real-time voertuiglocatie vanuit het RTLS is een padplanningsalgoritme benodigd om wiskundig het pad te bereken voor manoeuvres tijdens het proces van aandokken. Dit algoritme moet rekening houden voertuigafmetingen, voertuigmogelijkheden m.b.t. manoeuvreren en obstakels. Het berekende pad moet haalbaar, veilig en efficiënt zijn. Zodra het pad is gepland zal een padvolgend algoritme de gewenste snelheid en stuurhoek tijdens het manoeuvreren berekenen. Werkpakket 3 is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een robuuste padplanner en padvolger. Omdat deze algoritmes voor robuuste resultaten de goede mathematische truck/trailer modellen en computersimulaties vereisen zal dit werkpakket ook open (-source) ontwikkelgereedschappen opleveren voor de VISTA technologie, zodat toekomstige marktpartijen de ontwikkeling op basis van deze online gereedschappen kunnen voortzetten.

Werkpakket 4: Human machine interface

 

WP leider: Coduct GmbH

WP deliverables: HMI

Het resultaat van het padvolger algoritme moet op een dusdanige manier aan de chauffeur gerepresenteerd worden dat deze de informatie vertrouwd en tegelijk in staat is om het snel en nauwkeurig te realiseren. Dit vereist een intuïtieve HMI (Human Machine Interface, ofwel gebruikersinterface), die wordt ontwikkeld in werkpakket 4. De ontwikkeling van de HMI start met een gebruiksonderzoek. Er zullen verschillende versies van de HMI worden ontwikkeld. The HMI oplossingen zullen worden getest in een rijsimulator en in de praktijk. Een goede HMI is van cruciaal belang voor het succes van de VISTA oplossing.

Werkpakket 5: Integratie

 

WP leider: V-Tron GmbH

WP deliverable: Geïntegreerde labopstelling op schaal, omgevingen voor real-life praktijktests en demonstraties

In werkpakket 5 worden alle elementen van de andere werkpakketten, voornamelijk werkpakketten 2, 3 en 4, geïntegreerd. Twee belangrijke integratie-omgevingen worden gebruikt. Allereerst een opstelling op schaal in het HAN lab, op basis van geschaalde truck/trailers, zodat de meeste integratieaspecten kunnen worden getest op een reproducerende, low-cost opstelling die altijd beschikbaar is. De uiteindelijke opstelling is een real-life omgeving op een of twee distributiecentra. In deze omgeving zal de integrale oplossing worden getest en gedemonstreerd op TRL7 niveau.